English (UK)Česky (CZ)

Kontrola

Kontrolní procesní mechanismy mají ve firmě nejvyšší prioritu. Jejich součástí jsou prostředky ke kontrole procesů. Ty se snažíme zajišťovat na nejvyšší technické úrovni. Příkladem je rentgenový fluorescenční analyzátor, solná komora, mikroskop, různá mechanická, analogová i digitální měřidla. Nejnověji firma zavedla měření součinitele tření spojovacích součástí na zařízení Test P205.500NM v hodnotě několika miliónů Kč. Toto unikátní měření děláme jako druzí v ČR.

RENTGENOVÝ SPEKTROMETR typu X-ray maXXi výrobce Röntgenanalytik Messtechnik GmbH (SRN) - pomocí ionizujícího záření měří tloušťky vrstev s největší dosažitelnou spolehlivostí na současném stupni techniky.
DELTASCOPE MP30 firmy Helmut Fischer GmbH+Co (SRN) - měření tlouštěk nemagnetických vrstev na oceli a železe zůstává na provozní úrovni.
STEREOSKOPICKÝ MIKROSKOP STM 712 firmy Intraco Micro spol. s r. o. (ČR) - sleduje strukturu prováděných povrchů.
MARAMETR F firmy Mahr GmbH (SRN) a ZÁVITOVÉ KROUŽKY firmy Hans Martin GmbH (SRN) - ověřují rozměrové parametry.
SOLNÁ KOMORA S1000 firmy Liebisch GmbH (SRN) - kontroluje korozní odolnost.