English (UK)Česky (CZ)

Enviromentální politika

GPÚ SPOL. S R. O. tímto vyhlašuje Enviromentální politiku Společnosti. Tato politika je vyjádřením úsilí vedení Společnosti k minimalizaci negativních vlivů jejich podnikatelských aktivit a činností na životní prostředí. V rámci neustálého zlepšování ochrany životního prostředí a prevence jeho znečišťování dodržujeme následující zásady:

  • Problematika ochrany životního prostředí (enviromentu) je součástí našich podnikatelských rozhodnutí.
  • Zajišťujeme soulad našich záměrů a činností s legislativními předpisy a jinými požadavky upravujícími oblast životního prostředí.
  • Zvyšujeme enviromentální povědomí zaměstnanců zabezpečením adekvátního výcviku tak, aby mohli účinně vykonávat své povinnosti s ohledem na životní prostředí.
  • Jsme přístupni otevřenému dialogu o enviromentálních záležitostech se zaměstnanci, veřejností a orgány státní správy.
  • Své chování k životnímu prostředí nepřetržitě zlepšujeme prostřednictvím systému enviromentálního managementu zavedeného a udržovaného podle ČSN EN ISO 14001. Ve shodě s požadavky této normy stanovujeme eviromentální cíle tak, aby bylo možno měřit pokrok. Situaci v životním prostředí monitorujeme a na úrovni vedení firmy vyhodnocujeme.
 
Řízením problematiky ochrany životního prostředí tvoříme firmě dobré jméno.
V Chrastavě den 1. 10. 2008