English (UK)Česky (CZ)

Firma

Firma GPÚ SPOL. S R. O. má sídlo v areálu společnosti MC Invest, bývalého výrobce textilních strojů ELITEXu Chrastava, jehož součástí byl, až do roku 1993, také firemní provoz (galvanovna). Společnost GPÚ spol. s r. o. založili dne 17. 2. 1993 dva společníci: Ing. Jaromír Brynda a Ivana Červená. Zpočátku byla pouze v pronájmu firmy ELITEX a v roce 1995 došlo k odkoupení budovy galvanovny a přináležejících objektů (neutralizační stanice, údržba).

Předmětem podnikání společnosti byly a jsou protikorozní povrchové úpravy kovů. Původní technologie tvrdochromování, lesklé nikování a zinkování se po déletrvajícím snižování poptávky zredukovaly pouze na technologii zinkování s následnou žlutou a modoru pasivací. Se zvýšením kapacity a možností nabídky, jak závěsové, tak hromadné technologie zinkování, se začal rozšiřovat také okruh zákazníků. V roce 1997 firma zavedla hromadnou technologii zinkofosfátování. Na základě požadavků zákazníků byla žlutá pasivace s obsahem Cr6+ postupně nahrazována silnovrstvou pasivací s obsahem Cr3+. V roce 2007 byla zavedena hromadná slitinová technologie zinek - nikl. V roce 2011 proběhlo zkapacitnění technologie zinkofosfátování, přebudováním jedné zinkovací linky.

Postupně byly jednotlivé linky modernizovány a automatizovány se zaměřením na maximální omezení lidského faktoru ve zpracování zakázek. Souběžne se firma zaměřila na co největsí deklarovatelnost kvality povrchové úpravy, kde vedle záznamů průběhu technologie, klade důraz i na zkušební metodiku (měření tlouštěk, korzní testy, měření součinitele tření atd.).