English (UK)Česky (CZ)

Fosfát Zinku

Jedná se o tvorbu konverzního povlaku v našem provedení prováděnou pro zvýšení korozní odolnosti, s příznivými třecími vlastnostmi, tzn. opatřenou konzervační vrstvou oleje nebo mazadly s definovaným koeficientem tření. Tuto technologii provádíme především v hromadném provedení, ale máme možnost i na závěsech, v tomto případě jsou maximální rozměry dílu 2200 x 650 x 500 mm. Dosahujeme jemné, střední i hrubé krystalické struktury tvořící výsledný povrch.